|
Регистрация

Резултати от демо полетата ни за пшеница и ечемик 2014

 

ДЕМО ПОЛЕ В С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

ПШЕНИЦА

Звездана  Симонида  НС Илина  НС Футура  NS 40 S  Панония Ренесанс
 1460 кг/дка  1420 кг/дка  1240 кг/дка  1080 кг/дка  1220 кг/дка  1220 кг/дка  980 кг/дка

 

 

На 04.06.2014 г. се проведе Открит Ден на полето в с. Генерал Инзово, обл. Ямбол.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ПИРГОС АГРО ООД!

 

Ето и резултатите от нашите демо полета в следните райони:

 

Коньо-

во, Нова Загора

Голямо Круше-

во,  Боля-

рово

Славяни, Плевен Веселина, Разград

Свеща-

рово, Добрич

Паска-

лево, Добрич

Горна Оряхо-

вица

Стожер, Добрич

Горна Верени-

ца, Монтана

Брегово, Монтана
ПШЕНИЦА
Сорт Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка Добив кг/дка
НС 40 С  610    503  760 525 801 768 804 840 722 926
Панония  652   527  760 768 766 723 902 790 694 925
Арабеска  630   455  740 741 829 712 814 780 720 790
Авангард  570  423  650 779 798 700 763 775 705 794
Илина  655   470  860 783 651 740 753 820 716 807
Футура  632   521  450 777 1016 850 758 810 761 850
ЕЧЕМИК
Амазон  535    790 744 665 738 525   766 743
Рудник  475   500 722 575 680 535   775 521
Фантазия  535   600 682            
ТРИТИКАЛЕ
Одисей  610  530  500 511 781 661 916   770 940

 

 

На 06.06.2013 г.  в с. Голямо Крушево, общ. Болярово се проведе Открит ден на пшеницата.

 

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТРИ (НС СЕМЕ) в Нови Сад е създаден през 1938 година с решение на Министерството на земеделието на Югославия.

С успешната си работа и добрите резултати, Институтът заема важно място в сръбската и световна селскостопанска наука. Той е най-големият държавен Институт в Европа.

Фундаментални и практически изследователски програми са съсредоточени в развитието на полски и зеленчукови насаждения, включително фуражни и технически култури, лечебни растения, билки и подправки.

Досега Институтът е създал над 1000 сортове и хибриди, от които близо 500 са регистрирани и се отглеждата с 26 страни - Аржентина, страни от ЕС, Украйна, Русия, Китай, Индия и др.

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ /НС СЕМЕ/  има страхотен екип от над 550 човека, от които 59 са с научна степен Доктор на науките, 15 Професора и 300 високо образовани специалисти в различни области.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:

Състои се от 13 отдела:

- Отдел за житни култури

- Отдел за царевица

- Отдел за захарно цвекло

- Отдел за маслени култури

- Отдел за фуражни растения

- Отдел за зеленчуци

- Отдел за соя

- Отдел за органично производство

- Отдел за биотехнологии

- Лаборатория за изпитване и окачествяване на семена

- Лаборатория за почвен анализ

- Научно-изследователски отдел

- Администрация

ЗАГОТВИТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР

Намира се в Римски Шанчеви, близо до Нови Сад

Съвременен склад с най-модерно оборудване за съхранения на семена

Централен склад с площ 8000 кв. м . и вместимост на съхранение 8500 т семена.

Oптимални условия на съхранение - поддържане и регулиране на постоянна температура и влажност на въздуха.

joomla 2.5

Пиргос Агро ООД

"ПИРГОС АГРО" ООД Изключителен представител на NS seme за България

Офис Бургас
ул. "Кирил и Методий" 5 ет. 1
тел.: 056 84 56 57
факс: 056 84 46 22
мобилен: 0888 63 85 09, 0889 32 23 60
 
Офис София
ул. "Казбек" 58
тел.: 02 962 73 88
мобилен: 0885 55 54 23

e-mail: pirgos_agro@abv.bg

 

Бърз контакт